Share:

Protecció de dades que segueixen sèries temporals

Tesi de Màster

Protecció de dades que segueixen sèries temporals

Directora: Dra. Aïda Valls
Grup de Recerca: ITAKA: Tecnologies Intel·ligents per a la Gestió del Coneixement (URV)