Share:

Joint Learning of Syntactic and Semantic Dependencies

Oferta de tesi de master
(Tesi finalitzada i defensada)

Títol de la tesi: Joint Learning of Syntactic and Semantic Dependencies

Orientació: recerca
Director de la tesi: Lluís Màrquez
Correu electrònic: lluism@lsi.upc.edu

Descripció breu:
The goal of this thesis is to define and implement a model for joint parsing of
syntactic and semantic dependencies and to participate with this system in the
CoNLL‐2008 shared task on syntactic‐semantic parsing.